Over de Stichting

Over de Stichting
Stichting Bed & Breakfast Nederland heeft ten doel de bevordering van de kwaliteit en daarmee het bevorderen van het imago van Bed & Breakfast accommodaties in Nederland en al hetgeen daartoe in de meest ruime zin genomen bevorderlijk of nuttig kan zijn of daarmee in verband kan staan. De stichting tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
  1. het ontwikkelen en bijhouden van een classificatiesysteem voor Bed & Breakfast accommodaties in Nederland.
  2. het uitvoeren van kwaliteitscontroles bij Bed & Breakfast accommodaties door een mystery guest en door het meten van de klanttevredenheid bij Bed & Breakfast bezoekers (gastenreviews).
  3. het prikkelen van Bed & Breakfast accommodaties tot kwaliteitsverbetering in het belang van de consument en de sector zelf.
  4. de nationale en internationale consument een helder inzicht te geven in het aanbod van kleinschalige logiesverstrekkers, zodat er snel en gemakkelijk een geschikte Bed & Breakfast accommodatie gevonden kan worden.
  5. alle overige middelen die het doel van de stichting bevorderen.

Achtergrond Het aantal B&B's in Nederland groeit al jaren. Met de groei van het aanbod steeg de vraag naar een adequaat classificatiesysteem voor B&B's. Sinds 2004 bezoekt en controleert Bed & Breakfast Nederland, Bed & Breakfast accommodaties in Nederland. In 2006 is het systeem aangepast en uitgebreid en ondergebracht in Stichting Bed & Breakfast Nederland, zodat het mogelijk werd om de B&B's te classificeren en certificeren op een objectieve en transparante wijze, in het belang van zowel de B&B-bezoeker als de B&B-eigenaar. In 2012 is de normenlijst en website vernieuwd. Daarnaast wordt continu gekeken naar de trends en ontwikkelingen en het veranderende verwachtingspatroon van gasten anno nu. De normenlijst wordt tussentijds aangepast indien nodig n.a.v. deze trends en ontwikkelingen.

Controleren, Classificeren & Certificeren Het classificatiesysteem voor B&B's is gericht op het in kaart brengen van de kwaliteit van Bed & Breakfast accommodaties. Op basis van een door de B&B-eigenaar ingevuld classificatieformulier wordt het kwaliteitsniveau van de accommodatie vastgesteld en wordt een voorlopig aantal tulpen toegekend. Nadat de B&B is bezocht door een mystery guest en geclassificeerd, ontvangt de B&B-eigenaar een certificaat waarop de definitieve classificatie staat aangegeven.

De voordelen
Stichting Bed & Breakfast Nederland reflecteert de wensen en verwachtingen van gasten in haar classificatiesysteem. Doordat het systeem eenduidig, consistent en betrouwbaar is zijn de Bed & Breakfast accommodaties onderling vergelijkbaar voor Bed & Breakfast bezoekers.

Voor Bed & Breakfast eigenaren biedt het classificatiesysteem de volgende voordelen:
Het classificatiesysteem is een effectief marketingmiddel. Door deel te nemen laten B&B-eigenaren zien dat zij kwaliteit bieden en kunnen zij zich sterk profileren in de markt. Gasten zullen eerder voor een Bed & Breakfast kiezen dat een classificatiekeurmerk heeft. Deelnemers onderscheiden zich door:
  1. een herkenbare vlag. Hét bewijs dat de Bed & Breakfast officieel is gecertificeerd en voldoet aan de basiskwaliteitsnormen voor B&B's;
  2. het aantal tulpen (1 t/m 5) dat meteen het kwaliteitsniveau van de Bed & Breakfast aantoont. De tulpen van de B&B worden opgenomen in het classificatieregister op www.bedandbreakfastclassificatie.nl en kunnen daarnaast worden getoond op de presentatiepagina op www.bedandbreakfast.nl, de eigen website en in promotiemateriaal.
  3. de consument te helpen kiezen uit het grote aanbod van naar schatting ruim 6.000 bed en breakfasts in Nederland.
Bed & Breakfast eigenaren worden gemotiveerd en gestimuleerd om de kwaliteit te verbeteren.
Stichting Bed & Breakfast Nederland biedt de B&B-eigenaar ondersteuning waarbij kwaliteit een centrale plaats inneemt. Stichting Bed & Breakfast Nederland beschouwt het stimuleren van de kwaliteit van accommodaties niet als een doel op zich, maar als een middel om de gast objectieve en transparante informatie te bieden met als doel deze een bewuste keuze te laten maken voor een bepaald kwaliteitsniveau.
Om je een zo goed mogelijke service te bieden, gebruiken wij cookies. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie hierover.
Sluiten